Logo

Hasseltse Taxi Maatschappij
Walenstraat 2
3500 Hasselt
BE 0892.453.250

IRU Graduate
Behaald door Tim Vanreppelen

Tel: 011 / 30 10 20
GSM: 0479 / 30 10 20
Fax: 011 / 23 38 93
Email: info@taxihtm.be

Privacy en veiligheid

 • De uitgever van de webpagina verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent de betreffende website en de dienstverlening van deze website.
 • Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorschriften waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. De uitgever van de webpagina heeft de nodige technische veiligheidsmaatregelen en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.
 • U heeft steeds het recht de uitgever van de webpagina te verzoeken om uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te wissen. De uitgever van de webpagina verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.
 • Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor het aanpassen van persoonlijke gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  De verantwoordelijke voor de verwerking is Tim Vanreppelen (info@taxihtm.be).
 • De uitgever van de webpagina kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan de uitgever van de webpagina de behoorlijke werking van de website niet garanderen. Indien u geen gebruik wenst te maken van cookies, raadpleeg de help-functie van uw internetbrowser of neem contact op met uw internetprovider.

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van in Hasselt gevestigd is bevoegd.